Selecteer een pagina

 

Privacy Richtlijnen

 

Wij gebruiken de gegevens die u aan de voorzijde heeft opgegeven binnen de volgende richtlijnen

 

Marketingdoeleinden

  • het versturen van algemene en gepersonaliseerde nieuwsbrieven en aanbiedingen
  • het aankondigen van evenementen en promotie-acties

 

Advies, service en garantie

Ook registeren wij uw aankopen en tegoed- en kadobonnen om u in de toekomst optimaal te kunnen adviseren, service- en garantieclaims en alle financiële transacties soepel te kunnen verwerken en waar nodig te kunnen reproduceren.

 

Serviceproviders

We maken voor het uitvoeren van een deel van onze dataopslag en -bewerkingsactiviteiten gebruik van de diensten  van serviceproviders. Met hen hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten c.q. zij hebben een privacystatement afgegeven, waarin de noodzakelijke privacywaarborgen zijn opgenomen.

 

Mammacare-Borstprothesen

Daar waar wij advies leveren met betrekking tot mammacare-producten worden uw persoonlijke gegevens, ons advies en de afgenomen producten, binnen de wettelijke richtlijnen en de kaders die de zorgverzekeraars aan ons stellen, vastgelegd.

 

Gegegevenverstrekking aan derden

Wij verstrekken nooit persoonsgegevens aan derden met uitzondering van de gegevens die noodzakelijk zijn voor de afhandeling van medisch declaratieverkeer met verzekeraars alsmede verzoeken van autoriteiten met een wettelijke basis.

 

Uw rechten

U heeft het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw gegevens. Voor verdere uitleg ga naar de site van de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.